Leverings­voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Create Comfort BV

 • Opdrachten: Worden uitgevoerd volgens de Algemene voorwaarden en onderstaande aanvullende voorwaarden, deze zijn op aanvraag leverbaar.
 • Leveringen: Leveringen of deelleveringen zijn franco (op auto) ongelost vanaf € 250 netto binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden).
 • Levertijden: Levertijden in overleg.
 • Prijzen: Alle vermelde prijzen zijn prijzen in Euro’s, exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
 • Toeslagen: Opdrachten beneden € 150 worden belast met € 15 administratiekosten.
 • Tekeningen: Indien door ons tekeningen moeten worden vervaardigd, worden de kosten hiervan doorberekend.
 • Goedkeuringen: Goedkeuringen bij plaatselijke en/of landelijke instanties dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd.
 • Betalingen: Binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Retourzendingen: Mogen alleen plaatsvinden na toestemming van onze afdeling orderbehandeling volgens onderstaande voorwaarden.
 • Reclamaties: Dienen binnen 8 dagen te geschieden. 

Voorwaarden Retourname materialen Create Comfort BV

 • Retourzendingen dienen schriftelijk aangemeld te worden via e-mailadres: orderverwerking@createcomfort.nl
 • Alleen door Create Comfort BV geleverde materialen komen in aanmerking voor retournering.
 • Producten die niet tot het standaard voorraadpakket behoren worden niet retour genomen.
 • Koelleiding wordt niet retour genomen.
 • Bij inname van de materialen ontvangt u een retourbon.
 • Retourzendingen dienen altijd franco Create Comfort BV te geschieden.
 • Retourmaterialen waarbij de gezamenlijke nettowaarde minder is dan € 100,- worden niet in behandeling genomen.
 • Geretourneerde materialen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole, over de uitslag van de kwaliteitscontrole kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Uitsluitend goedgekeurde en dus als nieuw verkoopbare materialen worden gecrediteerd, onder aftrek van retournamekosten ter grootte van € 50,- + maximaal 20% van de nettowaarde. Goederen die niet gecrediteerd kunnen worden zullen verschrot worden.
 • Tot maximaal 3 maanden na levering kunnen materialen aangeboden worden om retour genomen te worden.
 • Van toepassing op alle door Create Comfort BV te verrichten leveringen en/of diensten zijn de Algemene voorwaarden van Create Comfort BV welke hier terug te vinden zijn.

Heb je vragen?

Daniel staat je graag te woord. Bel hem op 078 - 303 68 73 of stuur een mail.

© Create Comfort

Ontworpen met

door MM